Comprar tòfona fresca

Per comprar tòfona fresca...


Aquesta ha de complir uns requisits indispensables:

  • Tenir el color, olor i sabor característics de l'espècie
  • Estar prou madura
  • Tenir una consistència ferma al tacte
  • Estar neta, raspallada i sense restes de terra
  • Estar lliure de paràsits i altres matèries alienes
  • Estar lliure de signes de deteriorament
  • No presentar excessiva humitat en el seu exterior

Tornar